سرنگ اتوماتیک تمام فلزی - سرنگ اتوماتیک 5 میلی لیتری - سرنگ اتوماتیک دامی

سرنگ اتوماتیک فلزی کلتی 5سی سی پارس خاور

سرنگ اتوماتیک تمام فلزی طرح کلتی قدیم یکی از سرنگ های کاربردی و خوش دست دامی میباشد که جهت واکسیناسیون و تزریق داروها موررد استفاده قرار میگیرد.

625000 تومان