سرنگ اتوماتیک فلزی کلتی 5 میلی لیتری

سرنگ اتوماتیک تمام فلزی طرح کلتی قدیم یکی از سرنگ های کاربردی و خوش دست دامی میباشد که جهت واکسیناسیون و تزریق داروها موررد استفاده قرار میگیرد.

259,000 تومان