کرم پستانی پارس آدر کرم

از این پماد جهت  کاهش التهاب پستان گاو ،برطرف نمودن و پیشگیری از ورم پستان التهابی در گاو ، کاهش درد های ناحیه پستان استفاده میشود.
25,700 تومان

23,700 تومان