برترین کیفیت - اسپری ضد گازگرفتگی - اسپری ضد گاز گرفتگی اسب - گاز گرفتن گربه - گاز گرفتن خرگوش - اسپری ضد گاز گرفتن اسب - اسپری ضد گاز گرفتگی جوندگان - اسپری ضد قارچ - اسپری ضد قارچ سگ - اسپری ضد قارچ گربه - اسپری ضد قارچ پرندگان - اسپری مایکوسیدین - اسپری باریج اسانس

اسپری ضدقارچ حیوانات مایکوسیدین

فروشگاه ایران وت عرضه کننده اسپری اسانس گیاه درمنه میباشد که این محصول به دلیل ساختار شیمیایی قدرت نفوذ خوبی از سطح پوست دارد و می‌تواند جذب سیستمیک شود. به‌همین علت برای درمان عفونت‌های قارچی عمیق بسیار مناسب است.

36000 تومان