پروبیوتیک مخصوص سگ وگربه

پروبیوتیک مخصوص سگ وگربه برترین ترکیب پروبیوتیک در حیوانات خانگی که باعث تاثیرات مفید زیادی در سگ وگربه ها خواهد شد از جمله :افزایش مقاومت در برابر بیماری های گوارشی و تنفسی و کاهش بروز مشکلات گوارشی و سوء هاضمه و ... بهبود قوام مدفوع و کاهش بوی بد آن کاهش استرس و افزایش شادابی
35,000 تومان

33,000 تومان