فروشگاه ایران وت - رفرنس جامع دام بزرگ - رفرنس داخلی دام بزرگ - بیماری های دام بزرگ

کتاب الکترونیکی داخلی دام های بزرگ _ویرایش یازدهم_2 جلد

این کتاب  شامل اصول معاینه بالینی و تشخیص به همراه توصیه های درمانی خاص است. برای استفاده آسان تر، این نسخه به دو جلد تقسیم شده و براساس دسته بندی مبتنی بر بیماری تقسیم بندی شده است.

28000 تومان