مناسب - غذای گربه بالغ - غذای کامل - حاوی پروبیوتیک - 29درصد پروتئین

غذای خشک گربه بالغ 2کیلوگرمی

این محصول از نوع غذای خشک میباشدو یک غذای کامل است و در کنار ان نیازی به غذای دیگری نیست . این غذا ی خشک بر اساس جدول( ان ار سی) گربه ها و حدود 21 ماده اولیه تولید میشود و نیازهای بدنی گربه بالغ را بخوبی برطرف میکند.

110000 تومان