دانه مرغ وکبوتر - دانه پلت کبوتر - دانه ویتامینه مرغ - دانه پلت با آنزیم

دانه مرغ وکبوتر 2کیلویی

دانه مخصوص کبوتر و مرغ بومی تیبا برد همراه با آنزیم های گوارشی و متیونین ولیزین وپروتیین
14,000 تومان

12,000 تومان