فروشگاه ایران وت - سرنگ 10 میلی لیتری - سرنگ 10میبد

سرنگ گاواژ خوراندن غذا و مایعات 60میلی

سرنگ گاواژ 60 میلی v.med مناسب جهت خوراندن غذا به پرندگان ویا دارو به حیوانات و سگ وگربه میباشد .

15000 تومان