برترین کیفیت - غذای کامل - حاوی ویتامین - حاوی پروبیوتیک

غذای خشک 29درصد سگ 2کیلوگرمی

این محصول یک غذای کامل است و در کنار ان نیازی به غذای دیگری نیست.این غذای خشک مخصوص سگ به نوعی طراحی و فرموله شده است که علاوه بر نیازهای پایه ، نیاز به رشد و اندام سازی در توله ها را نیز تامین میکند

87000 تومان