مناسب - خوب - افزایش تخم گذاری ملکه - تقویت زنبور عسل - افزایش جمعیت کلونی - بهبود سریع بیماری - افزایش تغذیه زنبور عسل - گرده گل - پودر جانشین گرده گل پرسا - کاسپین سولوشن - کاسپین زنبور

مکمل کاسپین سولوشن 500گرمی

وجود فرمونهای لارو موجب میشود تا زنبورها از پروتئین (گرده) بیشتری تغذیه نموده و نتیجه تغذیه گرده موجب میشود که تولید ژله کارگر و ملکه به مقدارچشمگیری افزایش یابد و موجب افزایش تخمگذاری ملکه شود.

155000 تومان