غذاخوری اتوماتیک سگ - غذاخوری سگ - غذاخوری اتوماتیک

غذاخوری اتوماتیک سگ وگربه 1.5لیتری

غذاخوری اتوماتیک سگ و گربه وسیله ای مناسب جهت غذادهی به سگ وگربه میباشد که میتوان میزان غذای دریافتی در هروعده را در مخزن آن ریخت تا حیوان بر اساس میزان اشتها آنها را به مرور مصرف کند .

54000 تومان