لوازم مرغداری - آبخوری مرغداری - دانخوری مرغ داری - مرغداری - تجهیزات طیور - آبخوری 6 لیتری - آبخوری دستی قفلی - آبخوری بوقلمون - آبخوری اتوماتیک بوقلمون

آبخوری آویز اتوماتیک بوقلمون ستاره با مکانیزم پلاسون

آبخوری آویز اتوماتیک بوقلمون و اردک ستاره با قالب قدیم ; یکی از انواع تجهیزاتی که در سالن های مرغداری به فراوانی مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع به عنوان یکی از نیاز های اساسی شناخته می شود انواع آبخوری ها هستند.

98000 تومان