فروشگاه ایران وت - مهار شیرخوار پلاستیکی - مهار شیرخوار

مهار شیرخوار پلاستیکی

مهار شیرنوش پلاستیکی گاو جهت گاوهایی که عادت به خوردن شیر خود یا سایر گاوها دارند.

12000 تومان