خمیر کشنده مارمولک

خمیر کشنده مارمولک پیل جهت مبارزه قاطع و سریع با انواع مارمولک در خانه وانباری خصوصا در سقف و ارتفاعات

10,000 تومان