فروشگاه ایران وت

کتاب مجازی تصویربرداری کلینیکی و آناتومی سر اسب

کتاب مجازی تصویربرداری کلینیکی و آناتومی سر اسب یک رفرنس جامع با تصاویر متنوع از سر اسب جهت تشخیص و درمان دقیق بیماری ها در اسب ها .

18000 تومان