برترین کیفیت - قوی ترین ترکیب پروبیوتیک - افزایش ایمنی سگ وگربه - پیشگیری از مشکلات گوارشی

غذای سگ حمایتی مفید 10 کیلویی مدل Supportive

غذای سگ حمایتی مفید می تواند انواع مواد مورد نیاز بدن سگ های خیابانی را به بدن آنها هدیه کند.
367000 تومان

300000 تومان