فروشگاه ایران وت - سنگ کلسیم پرندگان

سنگ کلسیم پرنده _ وزن 25 گرم

سنگ معدنی مخصوص پرندگان دانه خوار. این سنگ معدنی موادی که اغلب در جیره دانه ای پرندگان وجود ندارند را را برای آن ها فراهم می کند و سبب بهبود و تقویت قوام پوسته تخم آن ها می شود و نیز از گندخواری آن ها پیشگیری می کند. برای استفاده این سنگ را به قفس پرنده جایی که راحت به آن دسترسی دارد متصل کنید.

15000 تومان