فروشگاه ایران وت - سم موش - مرگ موش - موش کش پلت - موش کش ضربه

موش کش برودیتاپ پاستا زاپی گاردن ساخت ایتالیا_500 گرمی

موش کش برودیتاپ پلت بر مبنای دومین نسل از گروه brodifacoum های ضد انعقاد خون ( آنتی کواگولانت ) تهیه شده است. که بازدارنده چرخه ویتامین k1  و منهدم کننده این ویتامین میباشد یک وعده غذایی آن برای هر جونده ای کشنده است.

195000 تومان